Naujienos

Prašymų, susijusių su akademiniu pripažinimu, teikimas

2024-03-14

Nuo 2020 m. kovo 3 d. prašymai Studijų kokybės vertinimo centrui, susiję su akademiniu pripažinimu, teikiami Informacinės sistemos Elektroninė pripažinimo erdvė (EPE IS) svetainėje https://epe.skvc.lt/ . Prašymus EPE IS galima pateikti iš bet kurios vietos pasaulyje internetu. Popieriniai prašymai nuo kovo 18 d. nepriimami.

Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) sukurta ir įdiegta moderni informacinė sistemą Elektroninė pripažinimo erdvė (EPE IS). EPE IS leidžia vykdyti visą procesą elektroniniu būdu, užtikrinant proceso kokybę, jo vientisumą, turimos praktikos kaupimą bei nuoseklų jos taikymą. Tai vieninga informacinė platforma, kurioje teikiamos šios paslaugos:

Priimti sprendimai yra išduodami taip pat EPE IS, pasirašyti elektroniniu parašu.

Kilus klausimams dėl prašymo EPE IS pateikimo galima teirautis el.p. help@skvc.lt, arba skambinti tel. (8 5) 210 4772.