Kaip naudotis EPE

1. Pasirinkite SKVC paslaugą

 

Registruodamiesi naudokite naršyklę ,,Google Chrome" arba ,,Mozila Firefox" bei saugų prisijungimo protokolą https://epe.skvc.lt/ .

Užsiregistravę Elektroninėje pripažinimo erdvėje (EPE) ir registraciją patvirtinę iš savo elektroninio pašto, galėsite užpildyti ir pateikti prašymus dėl įvairių SKVC teikiamų su užsienio kvalifikacijų pripažinimus susijusių paslaugų. EPE portale galite kreiptis dėl šių SKVC paslaugų:

Užsienio kvalifikacijos pripažinimas. SKVC atlieka tik formalių užsienio kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio) ir aukštojo mokslo, išskyrus mokslo laipsnius, pripažinimą. Jei planuojate studijuoti Lietuvoje, dažnu atveju pripažinimą galės atlikti aukštoji mokykla. Todėl prie kreipdamiesi į SKVC susisiekite su ja. Aukštųjų mokyklų sąrašas ir informacija apie pripažinimo sistemą Lietuvoje: https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje .

Raštas apie Lietuvoje įgytą išsilavinimą. SKVC teikia informacinius raštus apie aukštojo mokslo kvalifikacijas, įgytas iki 2006 m. (išskyrus mokslo laipsnius). Juose paaiškinamas įgytos kvalifikacijos lygmuo bei aukštosios mokyklos ir (ar) studijų programos statusas. Raštai gali būti naudingi išvykstantiems į užsienį ir neturintiems diplomo priedėlio, teikiančio papildomą informaciją apie įgytą kvalifikaciją ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemą (t.y. baigusieji iki 2006 m.). Esant poreikiui, raštai gali būti išduodami ir vėliau baigusiems, pvz. privačių aukštųjų mokyklų absolventams, siekiantiems konsulinio dokumentų legalizavimo ar pažymos Apostille. Visgi, SKVC raštas nereiškia pripažinimo, neatstoja išsilavinimo dokumentų ir neteikia detalios informacijos, susijusios su individualiomis studijomis.

Pažymių pervedimas. Paslauga teikiama bendrojo priėmimo metu pretenduojantiems į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir jau užsiregistravusiems LAMA BPO sistemoje (http://lamabpo.lt/ ) . Kitais atvejais pažymių pervedimą atlieka pasirinkta aukštoji mokykla. Kreipdamiesi dėl pažymių pervedimo jau turite turėti kvalifikacijos pripažinimo sprendimą arba turite būti kreipęsi dėl jo. Todėl prie paraiškos pridėkite turimą pripažinimo sprendimą. Jei pripažinimo sprendimo neturite, prieš teikdami paraišką dėl pažymių pervedimo, pateikite paraišką dėl Užsienio kvalifikacijos pripažinimo.

Apeliacija dėl aukštosios mokyklos priimto sprendimo. Jei aukštoji mokykla priėmė pripažinimo sprendimą dėl Jūsų užsienio kvalifikacijos, bet nesutinkate su  sprendimu, turite teisę pateikti apeliaciją. Teikdami apeliaciją pagrįskite ją argumentais. Atkreipiame dėmesį, kad apeliacinė komisija svarsto tik aukštųjų mokyklų pripažinimo, bet ne priėmimo į studijas sprendimus.

Visos šios paslaugos pasiekiamos per meniu punktą ,,Prašymai ir sprendimai" ir pasirenkant jus dominančią paslaugą:

 

2. Įveskite kvalifikacijas

 

Suveskite duomenis apie savo turimą išsilavinimą. Visos SKVC paslaugos susijusios su Lietuvoje ar užsienyje įgytomis kvalifikacijomis, todėl informacija apie Jūsų išsilavinimą bus reikalinga bet kuriai iš paslaugų suteikti. Paslaugos gavimui privalote įvesti bent vieną kvalifikaciją ir nurodyti ankstesnę kvalifikaciją. Tinkamam ir greitesniam paslaugos suteikimui rekomenduojame surašyti  visą savo išsilavinimo istoriją nuo įgyto pagrindinio išsilavinimo iki vėliausios turimos kvalifikacijos. Suvedus informaciją galėsite kreiptis dėl pasirinktos paslaugos.

Kvalifikacijų įvedimo langas yra pasiekiamas tiek iš š meniu punkto ,,Mano kvalifikacijos", bei taip pat ir iš kitų portalo vietų, kaip kad prašymo pildymo lango:

 

3. Pasiruoškite dokumentus

 

Bet kurios paslaugos suteikimui būsite paprašyti pateikti atitinkamų dokumentų skenuotes. Įsitikinkite, kad turite savo įgytas kvalifikacijas liudijančius dokumentus (diplomą ir diplomo priedą), asmens dokumentą, vardo keitimo dokumentą (jei keitėsi) ir juos nuskenuokite. Dokumentų reikalavimai pagal šalį ir kvalifikaciją pateikiami prašymo pildomo metu, bei taip pat gali būti randami sekant šia nuoroda.

Reikalavimai skenuotėms: skenuojami tik originalūs (ne notaro patvirtintų kopijų) dokumentai; skenuotės turi būti spalvotos, geros kokybės, aiškiai įskaitomos. Skenuotės, neatitinkančios šių reikalavimų, nebus priimamos. Galite būti paprašyti pateikti originalius išsilavinimo dokumentus, taip pat kitus papildomus dokumentus. Tokiais atvejais apie tai būsite informuoti, o paraiškos nagrinėjimas prasidės tik gavus prašomus dokumentus.

Paraišką galite išsaugoti ir sugrįžti baigti ją pildyti vėliau. Tad, jei pildydami prašymą suprasite, jog neturite dokumentų skenuočių, visada galėsite pabaigti pildyti prašymą vėliau.

 

4. Užpildykite paraišką

 

Užpildę įgytas kvalifikacijas, paspauskite tą kvalifikaciją, kurios akademinio pripažinimo siekiate.

Pasirinkite paslaugą iš sąrašo ir sekite instrukcijas paraiškos užpildymui. Patarimus kaip turėtų būti pildomas vienas ar kitas laukas, gausite užvedę pelės kursyvą ant informacijos ženklelio ir perskaitę informaciją apie tą prašymo lauką.

 Konsultacijos kaip naudotis EPE ir pildyti paraišką teikiamos el. paštu help@skvc.lt, bei telefonu (8 5)  210 4772 SKVC darbo valandomis (I-IV 7:30-17:00, V 7:30-15:15).

 

5. Stebėkite nagrinėjimo eigą

 

Pateikus paraišką, turėsite galimybę stebėti jos prašymo nagrinėjimo eigą, matyti ir pateikti papildomai prašomus dokumentus ar informaciją. Prašymo nagrinėjimo eiga pateikiama būsenomis ir schematiškai. Šią informaciją galite matyti pasirinkę konkretų prašymą.

Jei tolesnis prašymo nagrinėjimas reikalaus Jūsų veiksmų, būsite apie tai informuoti el. paštu ir/ar sistemine žinute. Trūkstamų dokumentų ar informacijos sąrašas pateiktas ir ,,Nagrinėjimo eigos" lango trūkstamų dokumentų sąraše. Trūkstamą dokumentą sistemoje galite pridėti paspaudę mygtuką skiltyje „Pridedami dokumentai“.

Jei prašoma pateikti originalius dokumentus, jie turi būti siunčiami paštu arba pateikiami asmeniškai Studijų kokybės vertinimo centrui, adresu A. Goštauto g. 12, LT-01108, 101 kabinete. Prašomų originalių dokumentų negali atstoti notaro patvirtintos jų kopijos.

 

6. Gaukite sprendimą ir juo dalinkitės

 

Kai bus priimtas sprendimas, galite jį peržiūrėti bei juo pasidalinti su EPE registruotomis aukštosiomis mokyklomis ir darbdaviais. Visi sprendimai yra išduodami tik kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu. Tokie dokumentai turi tokią pat juridinę galią, kaip ir fiziniu parašu pasirašyti dokumentai ir turi būti priimami visų Lietuvoje veikiančių institucijoje. Elektroniniu parašu (ADOC) pasirašytą dokumentą galite rasti prašymo skiltyje ,,Sprendimas". 

Šioje skiltyje taip pat galite atsisiųsti ADOC failą, nurodyti ir aukštąsias mokyklas ar darbdavius, kuriems norite nusiųsti sprendimą. Šiame lange taip pat galite ir išsisiųsti eektroniniu parašu pasirašytą dokumentą nurodytu el. paštu.