Naujienos

Dėl 2020 m. užsienyje įgytų vidurinio mokslo kvalifikacijų

2020-04-29

Studijų kokybės vertinimo centras praneša, kad atliekant 2020 metais  įgytų  užsienio vidurinio mokslo kvalifikacijų vertinimą bus atsižvelgiama į COVID-19 pandemijos  sąlygotus pokyčius šalyse teikiant tokias kvalifikacijas. Tuo atveju, jei kvalifikacijos bus suteiktos, patvirtintos šalies nustatytais išsilavinimo dokumentais ir teiks  teisę į aukštąjį mokslą jų kilmės šalyse, SKVC tokias kvalifikacijas priims akademiniam pripažinimui.  Stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas, bus nagrinėjama, kokiomis sąlygomis 2020 metais  šalyse bus vykdomas priėmimas į aukštojo mokslo studijas ir, priklausomai nuo to, bus priimamas sprendimas dėl akademinio pripažinimo bei pažymių pervedimo.

Kolkas nėra žinoma, kokie bus išduodami išsilavinimo dokumentai, kas juose bus įrašyta, kokios bus tų šalių priėmimo sąlygos 2020 metais. Dauguma šalių dar neteikia informacijos, kokie reikalavimai bus keliami vidurinio mokslo kvalifikacijų suteikimui. SKVC gavus išsilavinimo dokumentus ir visą aktualią informaciją apie priėmimą užsienio šalyje, kiekviena kvalifikacija bus nagrinėjama individualiai.

Lietuvoje šiais metais bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas vyks vėliau. Remiantis Nacionalinės švietimo agentūros pranešimu, pirmasis priėmimo etapas į aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d. Daugiau skaitykite https://www.nsa.smm.lt/2020/04/10/skelbiamas-brandos-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas/ .

Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdo LAMABPO, jos svetainėje www.lamabpo.lt  bus teikiama detalesnė informacija apie priėmimo reikalavimus, terminus, kontaktus pasiteiravimams priėmimo klausimais.