Naujienos

Įgijusiems Tarptautinio bakalaureato („International Baccalaureate“) diplomą

2021-06-01

Lietuvoje ar užsienyje įgijusieji Tarptautinio bakalaureato (toliau – TB) diplomą ir siekiantys stoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, turėtų kreiptis į SKVC dėl pripažinimo. Dėl šio diplomo dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo kreiptis į SKVC nereikia.

TB diplomo dalykų ir pažymių atitikmenys nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 ”Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo“.

Kadangi TB diplomą liudijančių dokumentų išdavimas vėluoja, įgijusiems TB diplomą einamaisiais metais pripažinimui SKVC pakanka pateikti asmens dokumentą ir TB rezultatų duomenų bazėje nurodyti SKVC kaip vieną iš rezultatų gavėjų. Pildant prašymą EPE sistemoje prie kvalifikacijos kilmės šalies reikia pasirinkti „Tarptautinis bakalaureatas“, o prie prašomų išsilavinimo dokumentų pakanka pridėti mokyklos išduotą dokumentą su pasiektais TB diplomo rezultatais.