Naujienos

Vidurinį išsilavinimą užsienyje įgijusius ir ketinančius stoti į valstybės finansuojamas studijų vietas kviečiame kreiptis dėl pažymių pervedimo

2021-05-14

Jei užsienyje įgijote vidurinį išsilavinimą ir ketinate pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programas bendrojo priėmimo metu, jau galite kreiptis dėl vidurinio ugdymo programoje pasiektų įvertinimų konvertavimo į Lietuvos pasiekimų vertinimo skales. Šis konvertavimas reikalingas tam, kad stojimo metu būtų apskaičiuotas konkursinis balas.

Pažymių pervedimas gali būti atliktas, kai užsienio kvalifikacija yra pripažinta lygiaverte brandos atestatui. Užsienio kvalifikacijų pripažinimą atlieka SKVC ir kai kurios aukštosios mokyklos, kurių sąrašą rasite čia .

Jei užsienio kvalifikacija jau pripažinta, galite iš karto kreiptis dėl pažymių pervedimo prašymą pildydami sistemoje EPE IS: Informacija apie pažymių pervedimą, teikiamus dokumentus bei suformuotą praktiką .

Jei užsienio kvalifikacijos pripažinimo sprendimo dar neturite, prieš pildydami prašymą dėl pažymių pervedimo, EPE sistemoje užpildykite prašymą dėl pripažinimo: Informacija apie pripažinimą bei jam teikiamus dokumentus .

Atkreipiame dėmesį, kad pažymių pervedimo paslauga teikiama tik turintiems galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietas, t.y.:

Paslauga bus teikiama iki rugpjūčio 16 dienos.